Чорней Р.К.

Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики

Обгортка: 
Автори: 
Чорней Р.К., Дюженкова О.Ю., Жильцов О.Б., Торбін Г.М., Юртин І.І.
Рік видання: 
2003
У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал, розв'язки типових задач, задачі для самостійного розв'язування із вказівками та відповідями до них. Значну увагу приділено методам статистичної обробки експериментальних даних.