Хірургія

Хірургічні хвороби

Обгортка: 
Автори: 
В. І. Байдан, А. С. Владика, В. В. Грубнік
Рік видання: 
2003
Підручник «Хірургічні хвороби» складається з таких частин: «Загальні питання», в якій висвітлені матеріали анестезіолого-реанімаційного забезпечення

Загальна хірургія

Обгортка: 
Автори: 
Б. І. Дмитрієв, А. М. Торбинський, В. М. Демидов, О. І. Жу- равок, І. Ф. Львов, П. Г. Литвинов, В. І. Саввов
Рік видання: 
1999
Видані попередніми роками підручники і посібники з курсу загаль- ної хірургії здебільшого втратили актуальність з тих чи інших про- блем. В

Факультетська хірургія

Обгортка: 
Автори: 
Б. С. Запорожченко, В. В. Міщенко, А. Л. Дехтяр
Рік видання: 
2005
Навчальний посібник містить курс лекцій з факультетської хірургії. Вони відповідають навчальній програмі для студентів IV курсу медич- ного факультету вищих медичних навчальних закладів.

Факультетська хірургія

Обгортка: 
Автори: 
Шідловський В.О., Захараш М.П.
Рік видання: 
2002