Хірургія

Збірник методичних вказівок для самостійної роботи студентів із хірургічних хвороб

Автори: 
під ред. Шейка В.Д.
Рік видання: 
2007
Збірник методичних вказівок длоя самостійної роботи студентів із хірургічних хвороб для стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Методичні розробки лекцій для лікарів-інтернів з фаху "Хірургія"

Автори: 
Саричев Л.П., Сухомлин С.А.
Рік видання: 
2007
Методичні розробки лекцій з хірургії для лікарів-інтернів.

Гострий деструкційний лактаційний мастит, його ускладнення та наслідки

Автори: 
Кузнєцов А.Я.
Рік видання: 
2004
Навчальний посібник висвітлює основні питання етіології, патогенезу, клінічного перебігу, діагностики, лікування і профілактики гострого деструктивного лактаційного маститу та його ускладеннь, серед яких гнійно-запальні, сепсис, молочні та гнійні свищі, післяопераційні кровотечі, порушення лактаційної функції та галактоцеле.

Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворого

Автори: 
Лігоненко О.В., Зубаха А.Б.
Рік видання: 
2006
Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворого, де описано опитування хворого, документація історій хвороб і т.д.

Презентація лекції "Гнійні захворювання кисті"

Презентація у форматі pdf лекції на тему "Гнійні захворювання кисті".

Лекція "Гнійні захворювання кисті"

Матеріал лекції на тему "Гнійні захворювання кисті".

Довідник для студента з вивчення дисципліни "Загальна хірургія"

Рік видання: 
2008
Довідник для студента із вивчення загальної хірургії, де докладно викладено програму вивчення предмета та основну інформацію для студента.

Шпитальна хірургія

Обгортка: 
Автори: 
Під ред. С. О. Гешеліна
Рік видання: 
2000
Навчальний посібник містить вибрані лекції зі шпитальної хірургії.

Педіатрична хірургія

Обгортка: 
Автори: 
Н. Г. Ніколаєва
Рік видання: 
1999
У навчальному посібнику викладено основні розділи курсу педіатричної хірургії (невідкладні стани та хірургічні захворювання, ушкодження, природжені та набуті вади розвитку, новоутворення), описано етіологію, патогенез, клінічні прояви, діагностику та тактику лікування дітей із хірургічною, ортопедичною, травматологічною й онкологічною патологією.