Госпітальна терапія

Автори: 
Сердюк Н.М.
Рік видання: 
2003
Видавництво: 
Здоров'я
Місто видання: 
Київ
Якість: 
задовільна
У підручнику викладено сучасні відомості щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів, вивчення яких передбачено програмою з госпітальної терапії для студентів вищих медичних навчальних закладів III —IV рівнів акредитації. Висвітлення питань з госпітальної терапії грунтується на основних положеннях фундаментальних дисциплін — анатомії, патоморфології, нормальної та патологічної фізіології, біологічної хімії. Всі розділи підручника викладено з позицій фізіологічного підходу до клінічних проблем. Більшість способів та методів фармакотерапії найважливіших терапевтичних захворювань викладено з урахуванням завдань та головних принципів клінічної фармакології. Підручник є новим інформативним виданням, в якому поєднано ідеї класичної госпітальної терапевтичної клініки з сучасними діагностичними та лікувальнюш технологіями. Для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, лікарів загальної практики, терапевтів.
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.

Дякую за книгу!

добра книжка. дякую