Клінічна ендокринологія в схемах

Автори: 
Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П.,Франчук М.М.
Підручник складається з 17 розділів та списку рекомендованої літератури. У розділі з кожної теми широко висвітлено анатомо-фізіологічні особливості органів, етіологія, патогенез, класифікація, диференційна діагностика, клініка та лікування захворювань.