Анестезіологія та інтенсивна терапія - еталони практичних навичок (під ред. Шлапака П.Л.,2006)

Обгортка: 
Рекомендований ЦМК МОЗ України як навчально-методичний посібник для лікарів анестезіологів та викладачів кафедр післядипломної освіти з фаху "Анестезіологія та інтенсивна терапія". У даній роботі детально проведене теоретичне обґрунтування, описані основні принципи та техніка проведення процедур і маніпуляцій, пов'язаних з наданням анестезіологічної допомоги та інтенсивної терапії. Еталони наводяться також з рекомендаціями щодо ступеню опанування практичними навичками лікарями різних кваліфікаційних категорій. Навчальний посібник є колективною працею співробітників кафедр післядипломної освіти України з фаху "Анестезіологія та інтенсивна терапія". Посібник призначений для використання в навчальному процесі на циклах підготовки лікарів-інтернів за фахом "Анестезіологія та інтенсивна терапія", на передатестаційних циклах, а також на циклах тематичного удосконалення за вказаним фахом.