Бібліотека

Туберкульоз

Обгортка: 
Автори: 
О. К. Асмолов, О. А. Бабуріна, І. М. Смольська, Н. А. Герасимова
Рік видання: 
2002
У підручнику викладені етіологія, епідеміологія, патогенез тубер- кульозу, сучасні методи дослідження органів дихання.

Внутріші хвороби

Обгортка: 
Автори: 
О. О. Якименко, Л. В. Закатова, В. В. Дець, Ю. Я. Дзюба, Г. Ф. Латишева, О. Є. Кравчук, М. М. Базарченко, В. С. Колюча, А. В. Чередніченко, А. О. Коцюбко
Рік видання: 
2003
З урахуванням досягнень сучасної медицини викладено методи клінічного обстеження хворих, сучасні відомості про етіологію, па- тогенез, клініку, лікування та профілактику більшості захворювань

Загальна хірургія

Обгортка: 
Автори: 
Б. І. Дмитрієв, А. М. Торбинський, В. М. Демидов, О. І. Жу- равок, І. Ф. Львов, П. Г. Литвинов, В. І. Саввов
Рік видання: 
1999
Видані попередніми роками підручники і посібники з курсу загаль- ної хірургії здебільшого втратили актуальність з тих чи інших про- блем. В

Хірургічні хвороби

Обгортка: 
Автори: 
В. І. Байдан, А. С. Владика, В. В. Грубнік
Рік видання: 
2003
Підручник «Хірургічні хвороби» складається з таких частин: «Загальні питання», в якій висвітлені матеріали анестезіолого-реанімаційного забезпечення

Дитячі хвороби. Старший вік

Обгортка: 
Автори: 
Під ред. М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка
Рік видання: 
2001
У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про патологію у дітей старшого віку. Висвітлено аспекти епідеміології, етіопатогенезу, діагностики та реабілітації основних нозоформ захворювань.

Дитячі хвороби. Неонатальний, малюковий і ранній вік

Обгортка: 
Автори: 
Під ред. М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка
Рік видання: 
2001
Навчальний посібник містить відомості з основних розділів перинатальної педіатрії; на сучасному рівні подано патологію, що найчастіше виявляється у дітей раннього віку.

Педіатрична хірургія

Обгортка: 
Автори: 
Н. Г. Ніколаєва
Рік видання: 
1999
У навчальному посібнику викладено основні розділи курсу педіатричної хірургії (невідкладні стани та хірургічні захворювання, ушкодження, природжені та набуті вади розвитку, новоутворення), описано етіологію, патогенез, клінічні прояви, діагностику та тактику лікування дітей із хірургічною, ортопедичною, травматологічною й онкологічною патологією.

Шпитальна хірургія

Обгортка: 
Автори: 
Під ред. С. О. Гешеліна
Рік видання: 
2000
Навчальний посібник містить вибрані лекції зі шпитальної хірургії.

Урологія

Обгортка: 
Автори: 
Під ред. Ф. І. Костєва
Рік видання: 
2004
Навчальний посібник містить матеріали лекційного курсу з урахуванням новітніх досягнень урології.

Основи радіаційної медицини

Обгортка: 
Автори: 
О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко
Рік видання: 
2002
У навчальному посібнику викладено короткий нарис історії радіаційної медицини та внеску українських вчених до її розвитку, загальні відомості про радіацію. Розглянуто основні форми контакту людини з джерелами радіації, аспекти біологічного впливу іонізуючого ви- промінювання.