Імовірність, процеси, статистика (Карташов М.В.)

Автори: 
Карташов М.В.
Рік видання: 
2008
Видавництво: 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський універистет"
Місто видання: 
Київ
Якість: 
pdf
Посiбник мiстить матерiал курсiв Теорiя ймовiрностей, Математична статистика та Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей i призначений для студентiв унiверситетiв, математичних та статистичних спецiальностей. Виклад ґрунтується на поняттi iнтеграла Лебега, однак всi необхiднi властивостi останнього визначаються та виводяться, що сприяє доступностi курсу. У курсах статистики та додаткових роздiлiв теорiі ймовiрностей наводяться прямi посилання на вiдповiднi теореми курсу теорiї ймовiрностей за їх назвами, що мiстяться у предметному покажчику. Основнi поняття та теореми iлюстровано на прикладах. Для повнiшого засвоєння курсiв наведенi вправи для самостiйного розв’язання. Формулювання термiнiв i назв теорем та подальшi посилання на них видiляються шрифтом. У додатку вмiщено їх алфавiтний перелiк. Для студентiв унiверситетiв.  
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.

прекрасне викладення матеріалу. Доволі глибоко розкриваються всі теми.
якість PDF файлу прекрасна.
Дякую!