Роман Бабовал

Обгортка: 
Роман Бабовал - українсько-бельгійський лікар-поет. народився 2-ого вересня 1950-ого року в Бельгії, у місті Льєж. Батьки (Олександер Бабовал і Марія Амброзіяк), родом із Західної України, були вислані німцями на примусову працю до Німеччини під час 2-ої світової війни. Відбув середню освіту в "Малій Папській Українській Семінарії" в Римі (Italia, 1962-1968), відтак відвідував медичний факультет Лювенського Університету, де здобув докторат і дипломи у двох спеціялізаціях (Leuven, 1968-1975, 1975-1978 і 1978-1980). Від 1980-ого року працює лікарем-спеціалістом по радіотерапії, онкології й ядерній діаґностичній медицині в трьох місцевих клініках, де з 1987-ого року став завідуючим цими відділеннями. Активно працює на полі комп'ютерного програмування (software) загального вжитку і специфічно-медичної, особливіше в ділянці ядерної діяґностики (nuclear medicine diagnostic imaging). Складає софтуери в різних комп'ютерних мовах (Quick Basic, Fortran, Assembler, Fort C, C++, Visual Basic, Visual C++ ...). Поет — пише "паралельно" українською і французькою мовами, і перекладач з української на французьку й з французької та італійської на українську. Член "Українського Пен-Клюбу" з року його заснування. Редактор- кореспондент (нині "покійного") літературного збірника-квартальника "Світо-Вид" (Київ, Нью-Йорк) від першого його номера (1990 рік). Член "Нью-Йоркської Групи Поетів" (Нью-Йорк, США), до якої зараховано його в 1968-ому році. Член "Спілки Письменників України", СПУ (нині — "Національної Спілки Письменників України", НСПУ) з 1992-ого року. Член "Асоціації Українських Письменників" України (АУП) з 1998-ого року. Твори: українською Навіщо про те згадую? (1969) Подорож поза форми (1972) Омана молока і листи до коханок (1985) Нічні перекази (1987) Мандрівники ймовірного (1993) Пам'ять фрагментарна (1994) французькою La nuit des oiseaux (1972) Résiduelles (1992) Voyage au quotidien (1992) Видані книжки українською мовою(виділеним позначені наявні в бібліотеці твори): Подорож поза форми (1972) (58 віршів) Омана молока (1985) (40 віршів) Листи до коханок (1985) (20 віршів) Нічні перекази (1987) (51 вірш) Уламки дзеркала (1987) (31 вірш) Від острова до острова (1993) (61 вірш) Восени вода (1993) (33 вірші) Щодень щокрок (1993) (59 віршів) Комашиний вимір (1994) (36 віршів) Пам'ять фраґментарна (1994) (82 вірші) (+ Післяслово замість епітафії) Навіщо про це згадую ? (1969) (10 віршів) (Маленька вибірка кількох віршів із першої книжки). "Поза збірками" (всі твори є наявні в бібіотеці): (1972 — 2001) Поезії, які тут передруковані, були опубліковані в українській літературній періодичній пресі на Заході і в Україні, але до нинішнього дня не ввійшли до жодної виданої книги. Автор поділив все на дві частини. Перша з них містить добірки, що були надруковані в роках 1972-1978, виключно на Заході — в часописі "Сучасність" (Мюнхен). Всі ці добірки він тут умовно зібрав під назвою "Ранні добірки". В другій частині цієї сторінки подані добірки поезій, які друкувалися вже виключно в Україні від 1996-ого до 2001-ого років, у таких часописах, як "Світо-Вид", "Сучасність" і "Сова". Автор їх також умовно зібрав під загальною назвою "Останні добірки". Ранні добірки Вірші із циклу "Згоярють острови"(14 віршів), "Сучасність", січень 1972, Мюнхен; Уривки для Anne-Marie(8 віршів), "Сучасність", листопад 1972, Мюнхен; Паралельні світи — уривки (8 віршів у прозі), "Сучасність", травень 1973, Мюнхен; Розповідь про памороч (10 віршів), "Сучасність", червень 1975, Мюнхен; З циклу "Дерева проходять"(І) (8 віршів), "Сучасність", липень-серпень 1976, Мюнхен; З циклу "Дерева проходять"( ІІ ) (8 віршів), "Сучасність", квітень 1978, Мюнхен; Останні добірки Подорож по щоденному (14 віршів), "Світо-Вид", квітень-червень 1996, Київ—Нью-Йорк; Сумнів існування (16 віршів), "Сучасність", липень-серпень 1997, Київ; Притулок дзеркала (20 віршів), "Світо-Вид", липень-вересень 1998, Київ—Нью-Йорк; Заложники стирання (14 віршів), "Світо-Вид", липень-вересень 1999, Київ—Нью-Йорк; Замість молитви (10 віршів), "Сучасність", грудень 1999, Київ; За птахом - птах (на тлі неба і моря) (7 віршів), "Сова", число 3, 1999, Тернопіль; Око в небезпеці (17 віршів), "Сучасність", квітень 2001, Київ. "Рання коротка проза" (всі твори є наявні у бібліотеці): Барва нашого кохання ("Сучасність", лютий 1970, Мюнхен); Жертва ("Сучасність", червень 1971, Мюнхен); Поза тишею ("Сучасність", червень 1971, Мюнхен); Батько, озеро ("Сучасність", червень 1973, Мюнхен).
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.