Пропедевтика внутрішньої медицини: Загальна семіотика і діагностика (Щуліпенко І.М.)

Обгортка: 
Автори: 
Щуліпенко І.М.
Рік видання: 
2008
Видавництво: 
Медицина
Місто видання: 
Київ
Якість: 
djvu
     У навчальному посібнику висвітлено загальні положення й етапи формування клінічної медицини, методологію і методику встановлення діагнозу, питання семіотики, медичної етики і деонтології, історію розвитку національних кафедр пропедевтики внутрішніх хвороб, а також основні методи клінічного обстеження хворих.      Питання загальної пропедевтики висвітлено ширше порівняно з попередніми виданнями, особливо щодо семіотичних та історичних аспектів формування клінічної медицини і клінічної діагностики, етапів формування у національній вищій медичній школі спеціальної клінічної навчальної дисципліни — пропедевтики внутрішньої медицини, ролі вітчизняних учених-клініцистів у впровадженні пропедевтичного напрямку в клінічну підготовку лікарських кадрів. Глибше описано симптомно-синдромні підходи, застосовувані в діагностичному процесі, детальніше проаналізовано матеріали з медичної етики, медичної естетики та деонтології.       Для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, студентів-медиків IV—VI курсів, клінічних ординаторів, аспірантів, магістрів, практичних лікарів широкого профілю. СТИСЛИЙ ЗМІСТ Розділ 1. Здоров'я і хвороба. Внутрішні хвороби. Медицина: емпірична, наукова, клінічна, доказова. Розділ 2. Пропедевтика внутрішньої медицини та її роль у клінічній підготовці лікаря. Розділ 3. Iсторія розвитку національної терапевтичної пропедевтичної школи. Розділ 4. Медична етика і деонтологія. Медична естетика. Розділ 5. Діагностика. Методика і методологія діагнозу. Розділ 6. Симптоми і синдроми. Поняття про семіологію. Розділ 7. Клінічне обстеження хворого. Розділ 8. Лабораторні та інструментальні методи діагностики. Орієнтовний структурований план з дисципліни "Пропедевтика внутрішньої медицини". Тестовий контроль за кредитно-модульною системою.  
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.

Дякую за посібник !!! Сайт дуже чудовий !!!

Щиро дякую за посібники.

ЧУДОВА КНИГА!!!!!! ЧУДОВИЙ САЙТ!!!!!!))))))

дякую за підручник.

Гарно дякую за книгу)))))

Щиро дякую за навчальний підручник.

Прошу Вас розмістити на сайті вміст Propedevtyka_vnutrishnjoi_medytsyny_Schulipenko.part2_.zip.Заздалегідь щиро Вам дякую.

Посилання виправлено. Тепер можна скачати книгу одним файлом.

Щиро дякую за навчальний посібник.