Координаційна хімія. Практикум (Скопенко В.В., Зуб В.Я.)

Автори: 
Скопенко В.В., Зуб В.Я.
Рік видання: 
2002
Видавництво: 
ВПЦ "Київський університет"
Місто видання: 
Київ
Якість: 
djvu
У підручнику подано основні уявлення про координаційні сполуки, методи їх синтезу, висвітлено найважливіші питання процесів комплексоутворення в розчині, у тому числі комп'ютерних методів обробки експериментальних результатів. Розглянуто природу хімічного зв'язку в комплексах, охарактеризовано деякі фізичні методи дослідження координаційних сполук. Запропоновано ряд практичних і лабораторних робіт, контрольні запитання і задачі. Посібник розраховано на студентів хімічних спеціальностей університетів.  Зміст: Розділ 1 Загальна характеристика координаційних сполук              Основні поняття координаційної хімії;              Ізомерія координаційних сполук; Розділ 2 Хімічний зв'язок у координаційних сполуках              Метод валентних орбіталей;              Теорія кристалічного поля;              Теорія поля лігандів; Розділ 3 Комплексоутворення в розчині              Ступінчастий характер комплексоутворення в розчині;              Фактори, які впливають на стійкість комплексів у розчині;              Кінетика реакцій комплексоутворення;              Експериментальні методи визначення складу і стійкості комплексів у розчині; Розділ 4 Синтез координаційних сполук              Реакції приєднання та обміну;              Методи синтезу базовані на окисно-відновних реакціях;              Темплатний або матричний синтез; Розділ 5 Деякі методи дослідження будови координаційних сполук              Електронні спектри координаційних сполук;              Дослідження координаційних сполук методом інфрачервоної спректроскопії;              Циклічна вольтамперометрія; Додатки              Константи стійкості деяких комплексів;              Діаграми Танабе-Сугано;              Кореляційні діаграми групових частот.
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.