Дослідження операцій. Збірник задач (Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П.)

Обгортка: 
Автори: 
Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П.
Рік видання: 
2007
Видавництво: 
Видавничий дім "Слово"
Місто видання: 
Київ
Якість: 
djvu
В посібнику в систематизованому вигляді представлено задачі і вправи по всіх основних розділах курсу Дослідження операцій, включаючи лінійне, нелінійне, динамічне програмування, стохастичне програмування.  Нове видання суттєво розширене та доповнено новими розділами, що відображають сучасні напрями цієї дисципліни, серед яких: прийняття рішень в умовах невизначеності, задачі і методи нечіткого програмування, методи декомпозиції в задачах оптимізації, задачі і методи прийняття рішень у конфліктних ситуаціях, що включають методи теорії антагоністичних та кооперативних ігор двох осіб, а також багатокритеріальні задачі прийняття рішень як у чітких, так і в нечітких умовах.  Всі розділи посібника мають однакову структуру: спочатку викладається необхідний теоретичний матеріал, далі йдуть приклади застосування викладених методів та алгоритмів на конкретних задачах з детальними поясненнями процесу вирішення, а потім наведені численні вправи та задачі для самостійного розв’язання. Теоретичний апарат, що викладається в посібнику, базується на підручнику Ю. П. Зайченко « Дослідження операцій », 7-ме вид., Київ. , 2006, – 816 с.  Підручник орієнтовано передусім на студентів бакалавратів «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки», а також студентів економічних спеціальностей. Він буде корисний всім фахівцям, яким необхідно освоїти і використовувати математичний апарат оптимізації. Підручник може служити довідником з сучасних методів оптимізації.  
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.

який ще коментар, якщо я книжку не бачив?

норм

Хочу скачати книгу

хороша робота

Досить хороший збірник!