Диференціальні рівняння підвищеної складності (під ред. Перестюка М.О.)

Автори: 
Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В., Сукретна А.В.
Рік видання: 
2005
Видавництво: 
ТВіМС
Місто видання: 
Київ
Якість: 
pdf
В даний збiрник увiйшли задачi пiдвищеної складностi зi збiрникiв задач Филлипова А. Ф. (2000), Перестюка М. О. (2004), Краснова (2002), Гудименка (1972), вибранi вправи з пiдручникiв Демидовича Б. П. (1967), Петровского И. Г. (1970), Самойленка А. М. (2003), Степанова (1952), а також задачi з диференцiальних рiвнянь, якi пропонувалися у рiзнi роки на студентських олiмпiадах як в Українi, так i за її межами. Переважну бiльшiсть у даному збiрнику складають задачi, якi слугували окремими темами доповiдей та дискусiй на студентському гуртку з диференцiальних рiвнянь механiко-математичногофакультетуКиївського нацiонального унiверситету iменi ТарасаШевченка. Зважаючи на те, що бiльшiсть задач даного посiбнику є достатньо складними, водночас треба вiдзначити, що серед них є такi, розв’язання яких може слугувати предметом курсової роботи на другому курсi для студентiв математичних спецiальностей. Саме такi задачi в текстi посiбника помiченi зiрочкою. До бiльшостi задач поданi вiдповiдi або вказiвки щодо їх розв’язування.  
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.