Хімія

Медична хімія (Гомонай В.І., Голуб Н.П., Секереш К.Ю., Богоста А.С.)

Обгортка: 
Автори: 
Гомонай В.І., Голуб Н.П., Секереш К.Ю., Богоста А.С.
Рік видання: 
2007
Посібник до лабораторного практикуму з фізичної, колоїдної та неорганічної хімії для студентів медичного факультету УжНУ.  

Координаційна хімія. Практикум (Скопенко В.В., Зуб В.Я.)

Автори: 
Скопенко В.В., Зуб В.Я.
Рік видання: 
2002
У підручнику подано основні уявлення про координаційні сполуки, методи їх синтезу, висвітлено найважливіші питання процесів комплексоутворення в розчині, у тому числі комп'ютерних методів обробки експериментальних результатів.

Конспект лекцій з курсу "Будова речовини"

Автори: 
Поторій М.В.
Рік видання: 
2009
Конспект лекцій  з курсу "Будова речовини"

Органічна хімія

Обгортка: 
Автори: 
В.Я. Чирва, С.М. Ярмолюк, Н.В. Толкачова, О.Є. Земляков
Рік видання: 
2009

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Поверхневі явища»

Автори: 
Міщенко Г.В.
Рік видання: 
2009
Конспект лекцій з дисципліни «Поверхневі явища» для студентів хіміко-технологічних спеціальностей

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з колоїдної хімії

Автори: 
Панайотова Т.Д., Зайцева І.С., Ігнатов І.І.
Рік видання: 
2007
Методичні вказівки до лабораторних робіт з колоїдної хімії (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092601 – „Водопостачання та водовідведення”) /Укл.

Колоїдна Хімія

Автори: 
Філіпенко Т. А.
Рік видання: 
2005

Хімічна технологія

Автори: 
А. І. Гончаров
Рік видання: 
1979
Один з небагатьох підручників присвячених хімічній технології, її основним агрегатам, процесам, виданий на українській мові. Представлений у 2-х частинах.

Біонеорганічна, фізколоїдна і біоорганічна хімія

Обгортка: 
Автори: 
Л. О. Гоцуляк, О. О. Мардашко, С. Г. Єригова, Г. І. Кузьменко, А. В. Кузьміна, К. І. Жилінська
Рік видання: 
1999
У навчальному посібнику розглянуто основні відомості з хімії біо- генних елементів, елементи хімічної термодинаміки й основи хімічної кінетики.

Хімія природних органічних сполук

Обгортка: 
Автори: 
Ластухін Ю.О.
Рік видання: 
2004
У виданні викладено основні відомості про найважливіші класи природних органічнних сполук, які мають життєво необхідне значення для організмів тварин і людини - вуглеводи, амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти, ліпіди, алкалоїди, антибіотики, вітаміни, токсини, запашні речовини, барвники та ензими.