теорія чисел

Елементи теорії множин і чисел (Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.)

Автори: 
Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.
Рік видання: 
2003
Даний посібник має чітку спрямованість на професію вчителя математики. Складається з 2 розділів. У першому розділі викладено елементарні факти теорії множин.

Елементи теорії інтеграла та міри (Михалін Г.О.)

Автори: 
Михалін Г.О.
Рік видання: 
2000
У посібнику здійснено оригінальний виклад основних фактів інтегрального числення функцій кількох змінних та абстрактної теорії інтеграла й міри.

Вступ до теорії множин і теорії дійсних чисел (Д'яченко Н.М., Савранська А.В.)

Автори: 
Д'яченко Н.М., Савранська А.В.
Рік видання: 
2005
 Практикум призначений для студентів 1 курсу математичного факультету, що вивчають математичний аналіз, і охоплює першу частину «Вступ до теорії множин і теорії дійсних чисел» і вк

Елементи теорії чисел (Безущак О.О., Ганюшкін О.Г.)

Автори: 
Безущак О.О., Ганюшкін О.Г.
Рік видання: 
2003
У посібнику викладено основи теорії чисел в об’ємі, передбаченому навчальними планами механіко-математичного факультету. Особлива увага приділяється методам розв’язування задач.