ряди

Ряди (Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.)

Автори: 
Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.
Рік видання: 
2000
Дана робота є частиною навчального посібника "Математичний аналіз для майбутніх вчителів математики".

Лекції з математичного аналізу: інтегральне числення функції однієї змінної. Ряди (Ковтонюк М.М.)

Автори: 
Ковтонюк М.М.
Рік видання: 
2009
Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми з математичного аналізу, затвердженої Вченою радою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Вища математика. Частина 3 (Дубовик В.П., Юрик І.І.)

Автори: 
Дубовик В.П., Юрик І.І.
Рік видання: 
2008
У третій частині підручника розглянуто звичайні диференційні рівняння, ряди, кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.