Право

Юридична деонтологія. Короткий курс лекцій (Бризгалов І.В.)

Автори: 
Бризгалов І.В.
Рік видання: 
2003

У пропонованому курсі лекцій коротко висвітлюються предмет і об’єкт юридичної деонтології, методологія та зміст юридичних наук; описуються основні юридичні спеціальності, система юридичної ді

Цивільне право України. Том 2. (під ред. Борисової В.І., Спасибо-Фатєєвої І.В., Яроцького В.Л.)

Обгортка: 
Автори: 
Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та інші
Рік видання: 
2004

В другому томі висвітлюються загальні положення про зобов'язання, про договір, окремі види зобов'язань: договірні та недоговірні.

Цивільне право України. Том 1. (під ред. Борисової В.І., Спасибо-Фатєєвої І.В., Яроцького В.Л.)

Обгортка: 
Автори: 
Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та інші
Рік видання: 
2004

Підручнику з цивільного права для студентів-юристів. 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Обгортка: 
Автори: 
Годованець В.Ф.
Рік видання: 
2005
У конспекті лекцій висвітлено найважливіші положення вчення про кон- ституцію, основні етапи історії Конституції України, її юридичні власти-

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Автори: 
Тодика Ю.М.
Рік видання: 
2002
У підручнику системно, з урахуванням сучасного стану конституційне-правового регулювання суспільних відносин в Україні, практики реалізації конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина,