Політологія

Європейський простір та Україна

Обгортка: 
Автори: 
В.М. Бойко, Л.А.Чабак
Рік видання: 
2009
До видання увійшли матеріали відеоконференції «Європейський простір та Україна», в якій взяли участь науковці з Польщі, Росії, України та працівники органів влади Чернігівської обла

Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС

Обгортка: 
Автори: 
Мужикова Н. М., Пузирний В. Ф., Семиглот Л. А.
Рік видання: 
2007
В навчальному посібнику висвітлено основні пиатння адаптації права України до права Європейського Союзу, механізм її забезпечення.

Історія правових і політичних вчень

Обгортка: 
Автори: 
Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г.
Рік видання: 
2004
В книзі на конкретному історичному матеріалі висвітлюються закономірності суспільного прогресу, розкривається процес становлення та розвитку знань про державу і право, поступового осягнення людсь

Партії та електоральна політика

Обгортка: 
Автори: 
Романюк А., Шведа Ю.
Рік видання: 
2005
На основі узагальнення найсучасніших зарубіжних та вітчизняних наукових досліджень у монографії аналізується роль та місце політичних партій у сучасній представницькій демократії, розглядаються п

ПОЛІТОЛОГІЯ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Автори: 
А. Ю. БРЕГЕДА
Рік видання: 
1999
У навчальному посібнику даються методичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо.