Педіатрія

Презентація лекції із теми "Жовтяниці у новонароджених"

Автори: 
Ковальова О.М.
Презентація лекції Жовтяниця у новонароджених.

Методична розробка практичного заняття для лікарів-інтернів. Тема: Діагностика, невідкладна допомога при синдромах, які виникли внаслідок гострих інфекційних хвороб у дітей.

Автори: 
Пікуль К.В., Прилуцький К.Ю., Ільченко В.І.
Рік видання: 
2008
Методичка для інтернів для циклу із госпітальної педіатрії з дитячими інфекційними хворобами.

Методична розробка практичного заняття для лікарів-інтернів. Тема: Малярія. Діагностика та особливості лікування

Автори: 
Пікуль К.В., Прилуцький К.Ю., Ільченко В.І.
Рік видання: 
2008
Методичка для інтернів для циклу "Госпітальна педіатрія з дитячими інфекційними хворобами" із теми "Малярія".

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету. Дитячі інфекційні захворювання

Автори: 
Танянська С.М., Несіна І.М., Пікуль К.В., Прилуцький К.Ю., Ільченко В.І.
Рік видання: 
2008
Методичка для 5 курсу медиків із предмету "Дитячі інфекційні хвороби".

Нариси з хірургічних захворювань у дитинстві

Автори: 
Лисак С.В.
Рік видання: 
2004
Ці нариси призначені для студентів, що вивчають курс дитячої хірургії і лікарів загальної практики, які бажають освіжити свої знання хірургічних захворювань у дітей.

Педіатрична хірургія

Обгортка: 
Автори: 
Н. Г. Ніколаєва
Рік видання: 
1999
У навчальному посібнику викладено основні розділи курсу педіатричної хірургії (невідкладні стани та хірургічні захворювання, ушкодження, природжені та набуті вади розвитку, новоутворення), описано етіологію, патогенез, клінічні прояви, діагностику та тактику лікування дітей із хірургічною, ортопедичною, травматологічною й онкологічною патологією.

Дитячі хвороби. Неонатальний, малюковий і ранній вік

Обгортка: 
Автори: 
Під ред. М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка
Рік видання: 
2001
Навчальний посібник містить відомості з основних розділів перинатальної педіатрії; на сучасному рівні подано патологію, що найчастіше виявляється у дітей раннього віку.

Дитячі хвороби. Старший вік

Обгортка: 
Автори: 
Під ред. М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка
Рік видання: 
2001
У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про патологію у дітей старшого віку. Висвітлено аспекти епідеміології, етіопатогенезу, діагностики та реабілітації основних нозоформ захворювань.

Клінічне обстеження плода і дитини

Обгортка: 
Автори: 
І. Л. Бабій, Н. М. Рожковська, В. П. Буйко, О. Д. Телющенко
Рік видання: 
1999
У навчальному посібнику узагальнено багаторічний досвід клінічного обстеження різних органів і систем плода та дітей різного віку, включаючи підлітків до 15 років. В

Перинатологія

Обгортка: 
Автори: 
В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв
Рік видання: 
2000
У підручнику висвітлено найважливіші питання перинатології — цілі та завдання, організаційну структуру перинатологічної служби. Розглянуто антенатальні проблеми плода, методи оцінки, лікування і