Медицина

Медична ембріологія за Ланґманом (Томас В.Садлер)

Обгортка: 
Автори: 
Томас В.Садлер
Рік видання: 
2001
 Уперше українською мовою перекладено базовий американський університетський підручник з ембріології. Переклад здійснено із восьмого видання, що вийшло у США 2000 року (на момент перекладу - найостанніше). 

Пропедевтика внутрішніх хвороб (під ред. Децика Ю.І.)

Обгортка: 
Автори: 
Децик Ю.І., Нейко Є.М., Пиріг Л.А., Мельник Г.І., Яворський О.Г., Грицай-Маланич Є.М., Дутка Р.Я., Короткий В.В., Гельнер З.А., Білецька Г.О.
Рік видання: 
2000
Підручник складається із загальної і спеціальної частин.

Патологічна анатомія (Струков А.І., Серов В.В.)

Автори: 
Струков А.І., Серов В.В.
Рік видання: 
2004
Четверте видання підручника, перекладеного на українську мову, складається із 2 частин - загальної і спеціальної патологічної анатомії. У всіх розділах підручника наведені матеріали, одержані

Тести із патанатомії до першого модуля

Модульні тести із патанатомії до модуля 1. 

Патологічна анатомія (Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Романюк О.М.)

Обгортка: 
Автори: 
Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Романюк О.М.
Рік видання: 
2003
, затвердженої Головним управлінням закладів освіти МОЗ України для спеціальності 6.110100 (1998).

Курс лекцій із радіології

Автори: 
Язиков О.О., Теличко Ф.Ф.
Курс лекції із радіології (променевої діагностики), в якому стило подаються основні з променевих методів досліджень органів грудної порожнини, серця, органів ШКТ та ін.   

Пропедевтика внутрішніх хвороб (під ред. проф. Расіна М.С)

Автори: 
Березов В.М., Васильєв В.М., Дзись Є.І., Жебель В.М., Іванова Л.М., Ільницький Р.І., Кайдашев І.П., Оринчак М.А., Расін М.С., Сахарчук І.І., Хомазюк Т.А., Хренов О.А, Якименко О.О.
Рік видання: 
2004
У підручнику викладені сучасні методи клінічного, лабораторного та інструментального обстеження хворих на патологію внутрішніх органів з особливою увагою до змін зовнішнього обліку та стану ротової

Тести із мікробіології (кроківські)

Кроківські тести із мікробіології. Оновлення: вересень 2010. Для студентів медичного та стоматологічного факультетів УжНУ. 

Методичні розробки лекції для викладачів. Тема: Первинні і вторинні форми туберкульозу

Автори: 
Вородюхіна А.К., Ярешко А.Г
Рік видання: 
2008
Методичка для викладачів на тему "Первинні і вторинні форми туберкульозу".

Методичні розробки лекцій для викладачів. Тема: Організація виявлення і діагностика туберкульозу

Автори: 
Бойко М.Г., Вородюхіна А.К., Ярешко А.Г., Філатовіва О.В.
Рік видання: 
2008
Методичка для викладачів на тему "Організація виявлення і діагностика туберкульозу".