Медицина

Основи топографічної анатомії та оперативної хірургії (під ред. Попова О.Г.)

Автори: 
Попов О.Г., Корхов С.І., Горовенко В.І., Красницький В.К., Разнобарська Н.Г., Десятський В.В., Кошельник О.Л., Ославська Т.М.
Рік видання: 
2000

Цей посібник, основними аспектами якого є надання допомоги допомоги у вивченні оперативної хірурігїї, розрахований на майбутніх лікарів.

Психіатрія і наркологія (під ред. Гавенка В.Л., Бітенського В.С.)

Автори: 
Гавенко В.Л., Бітенський В.С., Абрамов В.А., Влох І.Й., Кожина Г.М., Коростій В.І., Напреєнко О.К., Самардакова Г.О., Спіріна І.Д., Юр'єва Л.М.
Рік видання: 
2009

Підручник підготовлено відповідно до нової програми з дисципліни "Психіатрія і наркологія". Зміст видання відповідає основним модулям цієї програми.

Уроджена м'язова кривошия (Процайло М.Д., Ревчук В.С.)

Обгортка: 
Автори: 
Процайло М.Д., Ревчук В.С.
Рік видання: 
2008
У виданні на сучасному рівні подано основні питання патогенезу, клініки, діагностики, лікування, профілактики та диспансеризації уродженої м'язової кривошиї.

Медична біофізика (за ред. Гончаренка С.У.)

Обгортка: 
Автори: 
Ємчик Л.Ф., Кміт Я.М.
Рік видання: 
1998
Курс лекцій є спробою інтеграції медичних і біологічних знань на основі курсу фізики у вищій медичній школі.

Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок (Колесник М.О., Лапчинська І.І., Тащук В.К., Дядик О.І., Кулизький М.В.)

Обгортка: 
Автори: 
Колесник М.О., Лапчинська І.І., Тащук В.К., Дядик О.І., Кулизький М.В.
Рік видання: 
2010
В книзі проаналізовані дані, що стосуються ризиків формування кардіоваскулярних ускладнень у хворих на ХХН, а також реципієнтів з функціонуючими нирковими трансплантантом.

Енциклопедія лікарських рослин (під ред. Гродзінського А.М.)

Обгортка: 
Автори: 
Лебеда А.П., Джуренко Н.І., Ісайкіна О.П., Кривенко В.В., Макарчук Н.М., Осетров В.Д., Собко В.Г., Талдикін О.Є., Фалтус І.І.
Рік видання: 
1992
У довідковому виданні, розрахованому на лікарів і широке коло всіх, хто цікавиться лікарськими рослинами, вміщено понад 1200 статей.

Первинний психотичний епізод: діагностика, фармакотерапія та психосоціальна реабілітація (методичні рекомендації)

Автори: 
Установа-розробник: ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України", Дніпропетровська державна медична академія
Рік видання: 
2009
Розглянуті сучасні аспекти діагностики та лікування первинного психотичного епізоду.  

Вибрані питання нефрології у клініці внутрішніх хвороб (Бакалюк О.)

Автори: 
Бакалюк О.
Рік видання: 
2000
У книза наведено дані про структурно-функціональну організацію сечовидільної системи, лабораторно-інструментальні методики, які застосовують для діагностики її захворювань.

Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія) (Посохова К.А., Вікторов О.П.)

Автори: 
Посохова К.А., Вікторов О.П.
Рік видання: 
2005
У навчальному посібнику наведено сучасні механізми та спектри дії, особливості фармакокінетики, застосування, побічні ефекти основних груп антибіотиків.

Фармакологія (під ред. Чекмана І.С.)

Автори: 
За редакцією чл.-кор. НАН і АМН України проф. Чекмана І.С.
Рік видання: 
2001
Підручник складено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.