Вузькі наукові розробки

Первинний психотичний епізод: діагностика, фармакотерапія та психосоціальна реабілітація (методичні рекомендації)

Автори: 
Установа-розробник: ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України", Дніпропетровська державна медична академія
Рік видання: 
2009
Розглянуті сучасні аспекти діагностики та лікування первинного психотичного епізоду.