Навчальна література

Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за хворими (Черенько М.П., Ваврик Ж.М.)

Обгортка: 
Автори: 
Черенько М.П., Ваврик Ж.М.
Рік видання: 
1999
     У підручнику на високому науковому рівні викладено головні проблеми сучасної загальної хірургії, анестезіології, трансфузіології та догляду за хворими у перед- і післяопераційни

Гострий деструкційний лактаційний мастит, його ускладнення та наслідки

Автори: 
Кузнєцов А.Я.
Рік видання: 
2004
Навчальний посібник висвітлює основні питання етіології, патогенезу, клінічного перебігу, діагностики, лікування і профілактики гострого деструктивного лактаційного маститу та його ускладеннь, серед яких гнійно-запальні, сепсис, молочні та гнійні свищі, післяопераційні кровотечі, порушення лактаційної функції та галактоцеле.

Шпитальна хірургія

Обгортка: 
Автори: 
Під ред. С. О. Гешеліна
Рік видання: 
2000
Навчальний посібник містить вибрані лекції зі шпитальної хірургії.

Хірургічні хвороби

Обгортка: 
Автори: 
В. І. Байдан, А. С. Владика, В. В. Грубнік
Рік видання: 
2003
Підручник «Хірургічні хвороби» складається з таких частин: «Загальні питання», в якій висвітлені матеріали анестезіолого-реанімаційного забезпечення

Загальна хірургія

Обгортка: 
Автори: 
Б. І. Дмитрієв, А. М. Торбинський, В. М. Демидов, О. І. Жу- равок, І. Ф. Львов, П. Г. Литвинов, В. І. Саввов
Рік видання: 
1999
Видані попередніми роками підручники і посібники з курсу загаль- ної хірургії здебільшого втратили актуальність з тих чи інших про- блем. В