Навчальна література

Ендокринологія дитячого віку (Больбот Ю.К., Абатуров О.Є., Бордій Т.А., Ковтуненко Р.В.)

Автори: 
Больбот Ю.К., Абатуров О.Є., Бордій Т.А., Ковтуненко Р.В.
Рік видання: 
2002
У посібнику стисло викладені сучасні уявлення про фізіологію ендокринної системи, етіологію, патогенез, принципи діагностики та лікування найбільш поширених ендокринних захворювань дитячого віку.

Клінічна ендокрінологія в схемах і таблицях (Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Франчук М.М.)

Обгортка: 
Автори: 
Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Франчук М.М.
Рік видання: 
2006
     У посібнику стисло викладено основні етіологічні чинники, патогенетичні механізми, семіотику, діагностику та диференційну діагностику основних захворювань ендокринної системи.

Клінічна ендокринологія в схемах

Автори: 
Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П.,Франчук М.М.
Підручник складається з 17 розділів та списку рекомендованої літератури. У розділі з кожної теми широко висвітлено анатомо-фізіологічні особливості органів, етіологія, патогенез, класифікація, диференційна діагностика, клініка та лікування захворювань.