Біохімія

Йод - стимул життя (йодна недостатність) (Ганич М.М., Ганич О.М., Ганич Т.М.)

Обгортка: 
Автори: 
Ганич М.М., Ганич О.М., Ганич Т.М.
Рік видання: 
2010
Книга присвячена висвітленню ролі йоду в життєвідяльності організму.

Методичні розробкиз біологічної та біоорганічної хімії (ІІ-V модулі) для самостійної роботи студентів медичного факультету

Автори: 
Тарасенко Т.М. та ін.
Рік видання: 
2006
Методичні розробки для самостійної роботи студентів І курсу медичного факультету з біологічної та біоорганічної хімії (II-V модулі).

Методичні розробки з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) для самостійної роботи студентів

Рік видання: 
2006
Методичні розробки для самостійної роботи студентів І курсу медичного факультету з біологічної та біоорганічної хімії.

Амінокислоти. Пептиди. Білки

Рік видання: 
2009
Презентація лекції із теми "Амінокислоти. Пептиди. Білки".

Біохімія людини (Гонський Я.І., Максимчук Т.П., 2001)

Обгортка: 
У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. Р

Біологічна хімія (Ю.І.Губський, 2007)

Обгортка: 
Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.