МАУП

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Обгортка: 
Автори: 
Годованець В.Ф.
Рік видання: 
2005
У конспекті лекцій висвітлено найважливіші положення вчення про кон- ституцію, основні етапи історії Конституції України, її юридичні власти-

Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики

Обгортка: 
Автори: 
Чорней Р.К., Дюженкова О.Ю., Жильцов О.Б., Торбін Г.М., Юртин І.І.
Рік видання: 
2003
У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал, розв'язки типових задач, задачі для самостійного розв'язування із вказівками та відповідями до них. Значну увагу приділено методам статистичної обробки експериментальних даних.

Маркетинг

Автори: 
Примак Т.О.
Рік видання: 
2004
У навчальному посібнику розглянуто комплекс питань з маркетингу. Особливу увагу приділено сутності концепції маркетингу, зовнішньому маркетинговому середовищу та його дослідженню, маркетинговій товарній політиці,