математична статистика

Початки стохастики (Волков Ю.І., Войналович Н.М.)

Автори: 
Волков Ю.І., Войналович Н.М.
Рік видання: 
2008
Представлені основні поняття теорії ймовірностей і математичної статистики.

Вища математика для економістів. Частина 2: теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник у 2 частинах (Малютіна Т.І., Долгіх В.М.)

Автори: 
Малютіна Т.І., Долгіх В.М.
Рік видання: 
2009
До другої частини посібника включено типову навчальну програму, дані методичні рекомендації щодо виконання індивідуальної роботи, пропонуються задачі для самостійного розв’язання.

Вища математика для економістів. Частина 4: Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум у 4 частинах (Малютіна Т.І., Дахер К.А.)

Автори: 
Малютіна Т.І., Дахер К.А.
Рік видання: 
2009
Видання містить короткі теоретичні відомості та формули, типові приклади задач і методику їх розв’язання, завдання для самостійної роботи, а також контрольні питання до кожної теми.

Теорія ймовірностей та математична статистика (Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін O.K.)

Автори: 
Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін O.K.
Рік видання: 
2010
Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми дисципліни «Вища математика для економістів» (Частина 2: «Теорія імовірностей та математична статистика») для

Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистика (Томусяк А.А., Трохименко В.С., Шунда Н.М.)

Автори: 
Томусяк А.А., Трохименко В.С., Шунда Н.М.
Рік видання: 
2001
 Навчальний матеріал подається у вигляді тематичних модулів, кожний з яких містить необхідний теоретичний матеріал, зразки розв'язаних задач, питання для самоперевірки та вправи і має на меті

Теорія ймовірностей та математична статистика (Хом’юк І. В., Хом’юк В. В., Краєвський В. О.)

Автори: 
Хом’юк І. В., Хом’юк В. В., Краєвський В. О.
Рік видання: 
2009
У навчальному посібнику подано теоретичні відомості з тем теорії ймовірностей з елементами математичної статистики у вигляді означень, теорем, властивостей. Розглянуті розв’язування

Імовірність, процеси, статистика (Карташов М.В.)

Автори: 
Карташов М.В.
Рік видання: 
2008
Посiбник мiстить матерiал курсiв Теорiя ймовiрностей, Математична статистика та Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей i призначений для студентiв унiверситетiв, математичних та статистичних спецiал

Теорія ймовірності та математична статистика для економістів. З елементами електронних таблиць (Пістунов І.М., Лобова Н.В.)

Обгортка: 
Автори: 
Пістунов І.М., Лобова Н.В.
Рік видання: 
2005
 Подано теорію та приклади розв'язування задач з розрухунку ймовірностей та числових характеристик дискретних та безперервних випадкових величин.

Теорія ймовірностей і математична статистика. Частина ІІ: математична статистика

Автори: 
Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С.
Рік видання: 
2001
У другій частині пропонованого навчального посібника розглянуто основи математичної статистики як науки, що вивчає ймовірнісну природу статистичних оцінок параметрів генеральної сукупності, та зако

Теорія ймовірностей і математична статистика. Частина І: Теорія ймовірностей

Автори: 
Жлуктенко В.І., Наконечний С.І.
Рік видання: 
2000
У першій частині навчального посібника подаються основи теорії ймовірностей — науки, що вивчає закономірності масових подій.