Математика

Лекції з лінійної алгебри. Векторні простори, матриці та форми (Овсієнко С.)

Автори: 
Овсієнко С.
Лекції з курсу лінійної алгебри, де розбрані наступні теми: векторні простори, матриці та форми. 

Спецкурс математичного аналізу (Краєвський В.О.)

Обгортка: 
Автори: 
Краєвський В.О.
Рік видання: 
2009
У навчальному посібнику наведено основні поняття і означення теорії диференціальних рівнянь із частинними похідними, викладено класифікацію та зведення до канонічного вигляду квазілінійних рівнянь.

Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Частина 1 (Краєвський В.О.)

Обгортка: 
Автори: 
Краєвський В.О.
Рік видання: 
2009
У першій частині посібника містяться матеріали з арифметики і алгебри.

Математична фізика в прикладах і задачах (Юрачківський А.П., Жугаєвич А.Я.)

Автори: 
Юрачківський А.П., Жугаєвич А.Я.
Рік видання: 
2005
У посібнику докладно викладено методи відокремлення змінних функцій впливу. Розв'язано 80 задач різної складності.

Збірник задач з курсу "Рівняння математичної фізики" (Білокос Є.Д., Шека Д.Д.)

Автори: 
Білокос Є.Д., Шека Д.Д.
Рік видання: 
2007
Збірник задач містить біля 500 задач з курсу "Рівняння математичної фізики", який автори читають на радіофізичному факультеті Київського націаонального університету ім. Т.Г.Шевченка.

Теорія ймовірностей.Збірник задач (під загальною ред. Скорохода А.В.)

Обгортка: 
Автори: 
Дороговцев А.Я., Сильвестров Д.С., Скороход А.В., Ядренко М.І.
Рік видання: 
1976
Збірник містить задачі з основних розділів теорії ймовірностей і деяких рохділів математичної статистики і випадкових процесів.

Теорiя ймовiрностей, математична статистика i випадковi процеси (Єжов С.М.)

Автори: 
Єжов С.М.
Рік видання: 
2001
Навчальний посiбник з курсу теорiї ймовiрностей, математичної статистики i випадкових процесiв для студентiв фiзичного факультету.  

Вища математика. Збірник задач (під ред. Дубовика В.П., Юрика І.І.)

Автори: 
ДУбовик В.П., Юрик І.І., Вовкодав І.П., Дев'ятко В.І., Клименко Р.К., Крочук В.В., Мартиненко М.А., Микитюк Ю.І., Михайленко Ф.Ф., Нестеренко Н.В.
Рік видання: 
2005
Збірки задач складено на основі досвіду роботи авторів у технічних вищих навчальних закладах. Послідовність розділів, означення, умови задач і символіка в основному відповідають підручнику В.П.

Вища математика (Пастушенко С.М., Підченко Ю.П.)

Автори: 
Пастушенко С.М., Підченко Ю.П.
Рік видання: 
2002
У навчальному посібнику стисло викладено теоретичний матеріал вузівського курсу вищої математики. Математичні формули супроводжуються посяненнями. Наведено зразки роз'язування типових задач.

Вища математика в прикладах і задачах (Клепко В.Ю., Голець В.Л.)

Обгортка: 
Автори: 
Клепко В.Ю., Голець В.Л.
Рік видання: 
2009
Навчальний посібник містить задачі та приклади до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей.