Математика

Моделі та методи прийняття рішень (Волошин О.Ф., Мащенко С.О.)

Автори: 
Волошин О.Ф., Мащенко С.О.
Рік видання: 
2006
Містить основи теорії прийняття рішень.

Імовірність, процеси, статистика (Карташов М.В.)

Автори: 
Карташов М.В.
Рік видання: 
2008
Посiбник мiстить матерiал курсiв Теорiя ймовiрностей, Математична статистика та Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей i призначений для студентiв унiверситетiв, математичних та статистичних спецiал

Збірник задач з диференціальних рівнянь (Перестюк М.О., Свищук М.Я.)

Автори: 
Перестюк М.О., Свищук М.Я.
Рік видання: 
2004
Навчальний посібник містить близько 1200 задач з основних розділів нормативного курсу звичайних диференціальних рівнянь.

Методи оптимізації (Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І.)

Автори: 
Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І.
Рік видання: 
2003
У посібнику викладені основи сучасних методів оптимізації у відповідності з програмою курсу дослідження операцій, який читається на факультеті кібернетики Київського національного університету імен

Методи дослідження операцій (Дзюбан І.Ю., Жиров О.Л., Охріменко О.Г.)

Автори: 
Дзюбан І.Ю., Жиров О.Л., Охріменко О.Г.
Рік видання: 
2005
Викладено основні принципи та задачі дослідження операцій, основи прийняття

Вища математика для економістів (Барковський В.В., Барковська Н.В.)

Обгортка: 
Автори: 
Барковський В.В., Барковська Н.В.
Рік видання: 
2002
 Навчальний посібник «Вища математика для економістів» містить теоретичні відо мості всіх традиційних розділів курсу вищої математики, рекомендованих типовою навчальною програмою Міністерства освіти України для економічних спеціальнос тей, а також основні поняття математичної логіки, комбінаторики, теорії графів, опуклих множин, різницевих рівнянь, математики в фінансах та обліку.

Теоретичні основи кібернетики (Пістунов І.М., Лобова Н.В.)

Автори: 
Пістунов І.М., Лобова Н.В.
Рік видання: 
2007
Методичні вказівки для самостійного вивчення із дисципліни "Теоретичні основи кібернетики". 

Теорія ймовірності та математична статистика для економістів. З елементами електронних таблиць (Пістунов І.М., Лобова Н.В.)

Обгортка: 
Автори: 
Пістунов І.М., Лобова Н.В.
Рік видання: 
2005
 Подано теорію та приклади розв'язування задач з розрухунку ймовірностей та числових характеристик дискретних та безперервних випадкових величин.

Вища математика. Частина 3 (Дубовик В.П., Юрик І.І.)

Автори: 
Дубовик В.П., Юрик І.І.
Рік видання: 
2008
У третій частині підручника розглянуто звичайні диференційні рівняння, ряди, кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.

Теорія ймовірностей і математична статистика. Частина ІІ: математична статистика

Автори: 
Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С.
Рік видання: 
2001
У другій частині пропонованого навчального посібника розглянуто основи математичної статистики як науки, що вивчає ймовірнісну природу статистичних оцінок параметрів генеральної сукупності, та зако