Математика

Конспект лекцій з математичної логіки та теорії алгоритмів (Трохименко В.С.)

Автори: 
Трохименко В.С.
Рік видання: 
2007
Конспект лекцій відповідає діючій програмі з математичної логіки та теорії алгоритмів для математичних спеціальностей педагогічних університетів.

Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистика (Томусяк А.А., Трохименко В.С., Шунда Н.М.)

Автори: 
Томусяк А.А., Трохименко В.С., Шунда Н.М.
Рік видання: 
2001
 Навчальний матеріал подається у вигляді тематичних модулів, кожний з яких містить необхідний теоретичний матеріал, зразки розв'язаних задач, питання для самоперевірки та вправи і має на меті

Конспект лекцій з диференціальної геометрії і топології (Трохименко В.С.)

Автори: 
Трохименко В.С.
Рік видання: 
2009
Ним можуть користуватися не тільки студенти стаціонарного відділення, але і заочного, та особи, які вивчають цей курс самостійно.

Математичний аналіз. Вступ до аналізу (Томусяк А.А., Трохименко В.С., Шунда Н.М.)

Автори: 
Томусяк А.А., Трохименко В.С., Шунда Н.М.
Рік видання: 
2001
Його завдання - дати уявлення про фундаментальні ідеї аналізу, навчити свідомо користуватися відповідною мовою і розвинути вміння застосовувати певні технічні прийоми.

Математичний аналіз (Томусяк А.А., Трохименко В.С.)

Автори: 
Томусяк А.А., Трохименко В.С.
Рік видання: 
1999
Навчальний посібник написано відповідно до програми державного екзамену з математики з методикою її викладання (розділ "Математичний аналіз") для спеціальностей "Математика і фізика", "Фізика і математика" педагогічних університетів та інститутів.

Дослідження операцій (Зайченко Ю.П.)

Обгортка: 
Автори: 
Зайченко Ю.П.
Рік видання: 
2006

Дослідження операцій. Збірник задач (Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П.)

Обгортка: 
Автори: 
Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П.
Рік видання: 
2007
В посібнику в систематизованому вигляді представлено задачі і вправи по всіх основних розділах курсу Дослідження операцій, включаючи лінійне, нелінійне, динамічне програмування, стохастичне програмування.

Оцінка якості оптимального керування критеріальним методом (Лежнюк П.Д., Комар В.О.)

Обгортка: 
Автори: 
Лежнюк П.Д., Комар В.О.
Рік видання: 
2006
Монографія присвячена розробці методів оцінки якості функціонування систем оптимального керування електроенергетичних систем шляхом поєднання теорії марковських проце-

Дослідження операцій (Кутковецький В.Я.)

Автори: 
Кутковецький В.Я.
Рік видання: 
2003
У навчальному посібнику розглянуті основні принципи та задачі дослідження операцій, основи теорії прийняття рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності; критерії оптимальності; отримання

Теорія ймовірностей та математична статистика (Хом’юк І. В., Хом’юк В. В., Краєвський В. О.)

Автори: 
Хом’юк І. В., Хом’юк В. В., Краєвський В. О.
Рік видання: 
2009
У навчальному посібнику подано теоретичні відомості з тем теорії ймовірностей з елементами математичної статистики у вигляді означень, теорем, властивостей. Розглянуті розв’язування