Математика

Диференціальні рівняння підвищеної складності (під ред. Перестюка М.О.)

Автори: 
Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В., Сукретна А.В.
Рік видання: 
2005
В даний збiрник увiйшли задачi пiдвищеної складностi зi збiрникiв задач Филлипова А. Ф. (2000), Перестюка М. О. (2004), Краснова (2002), Гудименка (1972), вибранi вправи з пiдручникiв Демидовича Б. П. (1967), Петровского И. Г. (1970), Самойленка А. М. (2003), Степанова (1952), а також задачi з диференцiальних рiвнянь, якi пропонувалися у рiзнi роки на студентських олiмпiадах як в Українi, так i за її межами.

Чисельне інтегрування (Попов В.В.)

Автори: 
Попов В.В.
Рік видання: 
2008
Конспект лекцій для студентів механіко-математичного факультету.

Задачі оптимального керування (Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В.)

Автори: 
Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В.
Рік видання: 
2004
Книжка присвячена розгляду двох методів розв'язання задач оптимального управління - принципу максимуму Понтрягіна і методу динамічного програмування Беллмана.  

Робочий зошит студента з комплексного аналізу: Вступ до комплексного аналізу. Аналітичні функцiї

Автори: 
Бак С.М.
Рік видання: 
2010
Робочий зошит з комплексного аналізу призначений для використання студентами денної і заочної форм навчання фізико-математичних спеціальностей при вивченні тем Вступ до комплексного аналізу, Аналітичні функції в умовах кредитно-модульного навчання.

Чисельні методи лінійної алгебри (Шахно С.М.)

Обгортка: 
Автори: 
Шахно С.М.
Рік видання: 
2006
Розглянуто головні чисельні методита алгоритми розвязування систем лінійних алгебричних рівнянь і задач на власні значення.

Лекції з математичного аналізу: інтегральне числення функції однієї змінної. Ряди (Ковтонюк М.М.)

Автори: 
Ковтонюк М.М.
Рік видання: 
2009
Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми з математичного аналізу, затвердженої Вченою радою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Методичні вказівки до вивчення курсу "Диференціальні рівняння"

Автори: 
Бугрій О.М.
Рік видання: 
2006
Методичні рекомендації до вивчення курсу "Диференційні рівняння". Коротко викладений основні теоретичні відомості із даного предмету.

Елементи теорії чисел (Безущак О.О., Ганюшкін О.Г.)

Автори: 
Безущак О.О., Ганюшкін О.Г.
Рік видання: 
2003
У посібнику викладено основи теорії чисел в об’ємі, передбаченому навчальними планами механіко-математичного факультету. Особлива увага приділяється методам розв’язування задач.

Геометрія. Частина 1: аналітична геометрія (Томусяк А.А., Трохименко В.С., Шунда Н.М.)

Автори: 
Томусяк А.А., Трозименко В.С., Шунда Н.М.
Рік видання: 
2002
Навчальний посібник написано відповідно до програми державного екзамену з математики з методикою її викладання (розділ "Геометрія") для спеціальностей "Математика", "Матема

Теорія ймовірностей та математична статистика (Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін O.K.)

Автори: 
Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін O.K.
Рік видання: 
2010
Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми дисципліни «Вища математика для економістів» (Частина 2: «Теорія імовірностей та математична статистика») для