Математика

Вступ до теорії множин і теорії дійсних чисел (Д'яченко Н.М., Савранська А.В.)

Автори: 
Д'яченко Н.М., Савранська А.В.
Рік видання: 
2005
 Практикум призначений для студентів 1 курсу математичного факультету, що вивчають математичний аналіз, і охоплює першу частину «Вступ до теорії множин і теорії дійсних чисел» і вк

Курс функціонального аналізу (Банах С.С.)

Обгортка: 
Автори: 
Банах С.С.
Рік видання: 
1948
Раритетне видання українською мовою книги Стефана Банаха "Курс функціонального аналізу". Автор - видатний математик, професор Львівського університету та Львівської політехніки.

Вища математика для економістів. Частина 2: теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник у 2 частинах (Малютіна Т.І., Долгіх В.М.)

Автори: 
Малютіна Т.І., Долгіх В.М.
Рік видання: 
2009
До другої частини посібника включено типову навчальну програму, дані методичні рекомендації щодо виконання індивідуальної роботи, пропонуються задачі для самостійного розв’язання.

Вища математика для економістів. Частина 1: Алгебра та математичний аналіз. Навчальний посібник у 2 частинах (Долгіх В.М., Малютіна Т.І.)

Автори: 
Долгіх В.М., Малютіна Т.І.
Рік видання: 
2009
Навчальний посібник для самостійної роботи є складовою частиною комплексу навчальних посібників з курсу вищої математики для економістів.

Вища математика для економістів. Частина 4: Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум у 4 частинах (Малютіна Т.І., Дахер К.А.)

Автори: 
Малютіна Т.І., Дахер К.А.
Рік видання: 
2009
Видання містить короткі теоретичні відомості та формули, типові приклади задач і методику їх розв’язання, завдання для самостійної роботи, а також контрольні питання до кожної теми.

Вища математика для економістів. Частина 3: Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Ряди. Практикум у 4 частинах (Долгіх В.М., Малютіна Т.І., Дахер К.А.)

Автори: 
Долгіх В.М., Малютіна Т.І., Дахер К.А.
Рік видання: 
2009
Третя частина видання містить стислі теоретичні відомості з інтегрального числення, диференціальних рівнянь і рядів, приклади розв’язування основних типів задач, питання для самоперевірки, вп

Допоміжні розділи РЧП

Автори: 
Бугрій О.М.
Рік видання: 
2008
Посібник для студентів 3 курсу механіко-математичного факультету ЛНУ. Містить в собі основні відомості із предмету, коротко та зрозуміло викладені у книзі.  

Збірник задач з курсу "Диференціальні рівняння" (Бокало М.М.)

Автори: 
Бокало М.М.
При складанні тем використовувалися задачі з таких збірників: Филипов А.Ф. Сборник задач по дифуравнениям.

Збірник задач з функціонального аналізу. Частина перша (Константінов О.Ю., Мішура Ю.С., Нестеренко О.Н., Чайковський А.В.)

Автори: 
Константінов О.Ю., Мішура Ю.С., Нестеренко О.Н., Чайковський А.В.
Рік видання: 
2004
Збірник містить задачі з усіх основних розділів функціонального аналізу. Кожен розділ складається з коротких теоретичних відомостей, прикладів розв'язання задач і задач для самостійного розв'язання.

Основи функціонального аналізу (Вагін П.П., Остудін Б.А., Шинкаренко Г.А.)

Автори: 
Вагін П.П., Остудін Б.А., Шинкаренко Г.А.
Рік видання: 
2005
 Викладено традиційні теми курсу функціоального аналізу із застосуванням до обчислювальної математики: апроксимація, числове інтегрування, ітераційні методи лінійної алгебри, задача про найкраще зближення, дослідження та наближене розв'язування варіаційних задач та обернені оператори.