Математика

Вступ до дискретної математики (Андрійчук В.І., Комарницький М.Я., Іщук Ю.Б.)

Автори: 
Андрійчук В.І., Комарницький М.Я., Іщук Ю.Б.
Рік видання: 
2003
Розглянуто множини та відношення, натуральні числа та елементи комбінаторики, бульові алгебри, графи, автомати й алгоритми; деякі методи кодування та шифрування. Підібрано вправи до кожної теми.

Елементи теорії множин і чисел (Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.)

Автори: 
Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.
Рік видання: 
2003
Даний посібник має чітку спрямованість на професію вчителя математики. Складається з 2 розділів. У першому розділі викладено елементарні факти теорії множин.

Вступ до аналізу у метричних просторах та диференціальне числення функцій кількьох змінних (Михалін Г.О.)

Автори: 
Михалін Г.О.
Рік видання: 
1999
У посібнику міститься необхідний для студентів математичних спеціальностей мінімум фактів із теорії множин, метричних просторів та диференціального числення функцій кількьох змінних.

Елементи теорії інтеграла та міри (Михалін Г.О.)

Автори: 
Михалін Г.О.
Рік видання: 
2000
У посібнику здійснено оригінальний виклад основних фактів інтегрального числення функцій кількох змінних та абстрактної теорії інтеграла й міри.

Математичний аналіз функції багатьох змінних (Жалдак М.І., Михалін Г.О., Деканов С.Я.)

Автори: 
Жалдак М.І., Михалін Г.О., Деканов С.Я.
Рік видання: 
2007
У посібнику здійснено оригінальне подання диференціального та інтегрального числення функцій багатьох змінних.

Ряди (Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.)

Автори: 
Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.
Рік видання: 
2000
Дана робота є частиною навчального посібника "Математичний аналіз для майбутніх вчителів математики".

Основи математичної логіки (Дрозд Ю.)

Автори: 
Дрозд Ю.
Рік видання: 
2003
Підручник з математичної логіки, в якому висвітлено основні моменти предмету. 

Диференціальна геометрія (Пришляк О.О.)

Автори: 
Пришляк О.О
Рік видання: 
2004
Посібник написано на основі нормативних курсів, які автор читав на механіко-математичному факультеті й призначено для студентів, які навчаються за фахом "математика" чи "механіка&quo

Дискретна математика (Дрозд Ю.)

Автори: 
Дрозд Ю.
Рік видання: 
2004
Навчальний посібник із дискреної математики для студентів механіко-математичного факультету КНУ.  

Диференціальне числення функцій однієї змінної (Д'яченко Н.М., Клименко М.І.)

Автори: 
Д'яченко Н.М., Клименко М.І.
Рік видання: 
2008
Посібник призначений для самостійної роботи студенів першого курсу денної та заочної форм навчання при вивченні теми «Диференціальне числення функцій однієї змінної».