Математика

Вища математика. Конспект лекцій - Модуль 1 (С.О.Станішевський)

Автори: 
С.О.Станішевський
Рік видання: 
2009
Конспект містить двадцять вісім лекцій з вищої математики.

Теорія графів (Трохимчук Р.М.)

Автори: 
Трохимчук Р.М.
Рік видання: 
1998
Навчальний посібник із теорії графів для студентів кібернетики. 

Елементи дискретної математики (Волков Ю.І., Войналович Н.М.)

Автори: 
Волков Ю.І., Войналович Н.М.
Рік видання: 
2000
Викладаються основи таких розділів дискретної математики: комбінаторика, дискретна теорія ймовірностей, різницеве числення, системи числення.

Початки стохастики (Волков Ю.І., Войналович Н.М.)

Автори: 
Волков Ю.І., Войналович Н.М.
Рік видання: 
2008
Представлені основні поняття теорії ймовірностей і математичної статистики.

Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем (Дебренцев В.Д, Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д.)

Автори: 
Дебренцев В.Д, Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д.
Рік видання: 
2010
В монографії наведено результати досліджень динамічних та структурних характеристик фінансово-економічних систем на засадах синергетики та еконофізики.

Математичне моделювання за умов невизначеності (Сявавко М., Рибицька О.)

Автори: 
Сявавко М., Рибицька О.
Рік видання: 
2000
Пропоновані способи ґрунтуються на теорії апроксимант Паде та нечітких множин.

Екстремальні задачі (Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В.)

Автори: 
Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В.
Рік видання: 
2003
 Три його розділи: "Негладкі екстремальні задачі ", "Гладкі екстремальні задачі" та "Задачі класичного варіаційного числення" дають можливість ознойомитися із зна

Лекції з теорії вибору та прийняття рішень (Моклячук М.П., Ямненко Р.Є.)

Автори: 
Моклячук М.П., Ямненко Р.Є.
Рік видання: 
2007
Навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей, виданий КНУ ім. Т.Г.Шевченка. 

Негладкий аналіз та оптимізація (Моклячук М.П.)

Автори: 
Моклячук М.П.
Рік видання: 
2008
Навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей.  

Варіаційне числення та методи оптимізації (Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Ловейкін Ю.В.)

Автори: 
Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Ловейкін Ю.В.
Рік видання: 
2010
Посібник рекомендований міністерством освіти і науки України для студентів за фахом "Математика".