матаналіз

Математичний аналіз. Частина 1 (Радченко О.М.)

Автори: 
Радченко О.М.
Містить повний виклад диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної, що є ключовою складовою й фундаментом будь-якого курсу вищої математики.

Математичний аналіз. Частина 2 (Дороговцев А.Я.)

Автори: 
Дороговцев А.Я.
Рік видання: 
1994
В підручнику викладено основні розділи дискретної математики - теорія множин, теорія відношень, математична логіка, алгебраїчні структури, автомати, алгоритми, формальні мови та граматики, теорія г

Вступ до аналізу у метричних просторах та диференціальне числення функцій кількьох змінних (Михалін Г.О.)

Автори: 
Михалін Г.О.
Рік видання: 
1999
У посібнику міститься необхідний для студентів математичних спеціальностей мінімум фактів із теорії множин, метричних просторів та диференціального числення функцій кількьох змінних.

Математичний аналіз функції багатьох змінних (Жалдак М.І., Михалін Г.О., Деканов С.Я.)

Автори: 
Жалдак М.І., Михалін Г.О., Деканов С.Я.
Рік видання: 
2007
У посібнику здійснено оригінальне подання диференціального та інтегрального числення функцій багатьох змінних.

Ряди (Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.)

Автори: 
Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.
Рік видання: 
2000
Дана робота є частиною навчального посібника "Математичний аналіз для майбутніх вчителів математики".

Диференціальне числення функцій однієї змінної (Д'яченко Н.М., Клименко М.І.)

Автори: 
Д'яченко Н.М., Клименко М.І.
Рік видання: 
2008
Посібник призначений для самостійної роботи студенів першого курсу денної та заочної форм навчання при вивченні теми «Диференціальне числення функцій однієї змінної».

Вступ до теорії множин і теорії дійсних чисел (Д'яченко Н.М., Савранська А.В.)

Автори: 
Д'яченко Н.М., Савранська А.В.
Рік видання: 
2005
 Практикум призначений для студентів 1 курсу математичного факультету, що вивчають математичний аналіз, і охоплює першу частину «Вступ до теорії множин і теорії дійсних чисел» і вк

Вища математика для економістів. Частина 1: Алгебра та математичний аналіз. Навчальний посібник у 2 частинах (Долгіх В.М., Малютіна Т.І.)

Автори: 
Долгіх В.М., Малютіна Т.І.
Рік видання: 
2009
Навчальний посібник для самостійної роботи є складовою частиною комплексу навчальних посібників з курсу вищої математики для економістів.

Лекції з математичного аналізу: інтегральне числення функції однієї змінної. Ряди (Ковтонюк М.М.)

Автори: 
Ковтонюк М.М.
Рік видання: 
2009
Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми з математичного аналізу, затвердженої Вченою радою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Математичний аналіз. Вступ до аналізу (Томусяк А.А., Трохименко В.С., Шунда Н.М.)

Автори: 
Томусяк А.А., Трохименко В.С., Шунда Н.М.
Рік видання: 
2001
Його завдання - дати уявлення про фундаментальні ідеї аналізу, навчити свідомо користуватися відповідною мовою і розвинути вміння застосовувати певні технічні прийоми.