Екологія

Червона книга України

Електронна версія Червоної книги України. Представлена у вигляді інтерактивної книги з ілюстраціями.

ЕКОЛОГІЯ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Автори: 
С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, О. К. Аблова, Д. Я. Хусаїнов, Л. Г. Чук
Рік видання: 
1999
У навчальному посібнику розглянуто основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище; проблеми, пов’язані із станом охоро