дифрівняння

Математичний аналіз. Частина 1 (Радченко О.М.)

Автори: 
Радченко О.М.
Містить повний виклад диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної, що є ключовою складовою й фундаментом будь-якого курсу вищої математики.

Диференціальні рівняння (Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О.)

Автори: 
Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О.
Рік видання: 
2003
У повному обсязі викладено матеріал нормативного курсу звичайних диференціальних рівнянь.

Вступ до якісної теорії диференціальних рівнянь (Парасюк І.О.)

Автори: 
Парасюк І.О.
Рік видання: 
2005
Ця теорія була створена для того, щоб описувати властивості розв'зків, не знаходячи їхнього явного вигляду.

Допоміжні розділи РЧП

Автори: 
Бугрій О.М.
Рік видання: 
2008
Посібник для студентів 3 курсу механіко-математичного факультету ЛНУ. Містить в собі основні відомості із предмету, коротко та зрозуміло викладені у книзі.  

Збірник задач з курсу "Диференціальні рівняння" (Бокало М.М.)

Автори: 
Бокало М.М.
При складанні тем використовувалися задачі з таких збірників: Филипов А.Ф. Сборник задач по дифуравнениям.

Диференціальні рівняння підвищеної складності (під ред. Перестюка М.О.)

Автори: 
Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В., Сукретна А.В.
Рік видання: 
2005
В даний збiрник увiйшли задачi пiдвищеної складностi зi збiрникiв задач Филлипова А. Ф. (2000), Перестюка М. О. (2004), Краснова (2002), Гудименка (1972), вибранi вправи з пiдручникiв Демидовича Б. П. (1967), Петровского И. Г. (1970), Самойленка А. М. (2003), Степанова (1952), а також задачi з диференцiальних рiвнянь, якi пропонувалися у рiзнi роки на студентських олiмпiадах як в Українi, так i за її межами.

Методичні вказівки до вивчення курсу "Диференціальні рівняння"

Автори: 
Бугрій О.М.
Рік видання: 
2006
Методичні рекомендації до вивчення курсу "Диференційні рівняння". Коротко викладений основні теоретичні відомості із даного предмету.

Збірник задач з диференціальних рівнянь (Перестюк М.О., Свищук М.Я.)

Автори: 
Перестюк М.О., Свищук М.Я.
Рік видання: 
2004
Навчальний посібник містить близько 1200 задач з основних розділів нормативного курсу звичайних диференціальних рівнянь.

Вища математика. Частина 3 (Дубовик В.П., Юрик І.І.)

Автори: 
Дубовик В.П., Юрик І.І.
Рік видання: 
2008
У третій частині підручника розглянуто звичайні диференційні рівняння, ряди, кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.

Допоміжні розділи РЧП (Бугрій О.М.)

Автори: 
Бугрій О.М.
Рік видання: 
2008
Посібник для студентів 3-го курсу механіко-математичного факультету.