вища математика

Негладкий аналіз та оптимізація (Моклячук М.П.)

Автори: 
Моклячук М.П.
Рік видання: 
2008
Навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей.  

Варіаційне числення та методи оптимізації (Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Ловейкін Ю.В.)

Автори: 
Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Ловейкін Ю.В.
Рік видання: 
2010
Посібник рекомендований міністерством освіти і науки України для студентів за фахом "Математика". 

Вступ до дискретної математики (Андрійчук В.І., Комарницький М.Я., Іщук Ю.Б.)

Автори: 
Андрійчук В.І., Комарницький М.Я., Іщук Ю.Б.
Рік видання: 
2003
Розглянуто множини та відношення, натуральні числа та елементи комбінаторики, бульові алгебри, графи, автомати й алгоритми; деякі методи кодування та шифрування. Підібрано вправи до кожної теми.

Елементи теорії множин і чисел (Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.)

Автори: 
Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.
Рік видання: 
2003
Даний посібник має чітку спрямованість на професію вчителя математики. Складається з 2 розділів. У першому розділі викладено елементарні факти теорії множин.

Вступ до аналізу у метричних просторах та диференціальне числення функцій кількьох змінних (Михалін Г.О.)

Автори: 
Михалін Г.О.
Рік видання: 
1999
У посібнику міститься необхідний для студентів математичних спеціальностей мінімум фактів із теорії множин, метричних просторів та диференціального числення функцій кількьох змінних.

Елементи теорії інтеграла та міри (Михалін Г.О.)

Автори: 
Михалін Г.О.
Рік видання: 
2000
У посібнику здійснено оригінальний виклад основних фактів інтегрального числення функцій кількох змінних та абстрактної теорії інтеграла й міри.

Математичний аналіз функції багатьох змінних (Жалдак М.І., Михалін Г.О., Деканов С.Я.)

Автори: 
Жалдак М.І., Михалін Г.О., Деканов С.Я.
Рік видання: 
2007
У посібнику здійснено оригінальне подання диференціального та інтегрального числення функцій багатьох змінних.

Ряди (Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.)

Автори: 
Михалін Г.О., Дюженкова Л.І.
Рік видання: 
2000
Дана робота є частиною навчального посібника "Математичний аналіз для майбутніх вчителів математики".

Вступ до теорії множин і теорії дійсних чисел (Д'яченко Н.М., Савранська А.В.)

Автори: 
Д'яченко Н.М., Савранська А.В.
Рік видання: 
2005
 Практикум призначений для студентів 1 курсу математичного факультету, що вивчають математичний аналіз, і охоплює першу частину «Вступ до теорії множин і теорії дійсних чисел» і вк

Курс функціонального аналізу (Банах С.С.)

Обгортка: 
Автори: 
Банах С.С.
Рік видання: 
1948
Раритетне видання українською мовою книги Стефана Банаха "Курс функціонального аналізу". Автор - видатний математик, професор Львівського університету та Львівської політехніки.