автоматизація

Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій

Автори: 
Ю. А. Кузьмінський
Рік видання: 
2001
Монографія присвячена малодослідженій темі в обліку — автоматизації оперативного обліку та контролю, її місцю і ролі в галузі міжнародної фінан-сово-господарської діяльності.